Berbagi yuks..

Bahasa Jawa

Khutbah Idul Adha 1444 H (Ibadah Haji Minongko Wujud Peseduluran Umat Islam)

Dhening: Akhmad Syalaby/ Zulfah Kirom Wonten ing enjang engkang kebak berkah meniko, umat islam wonten ing belahan dunya sami ngunjuk’aken

Pasa Minangka Tarbiyah Ilahiyah Ngelawan Hawa Nefsu

Dhening: Maskur, S.Ag, PAIF Kab. Batang Jama’ah sholat jum’at rohimakumulloh…Wulan Ramadhan meniko wekdal engkang tepat kangge kita taqorrub, ndepe-ndepe dateng

RAMADHAN WULAN BAROKAH

Dhening : Nur Budi H, S.Ag (PAIF Kab Temanggung) Jama’ah Jum’ah RakhimakumullahAlhamdulillah sakmeniko kita tasih dipun paringi kesempatan dening Allah

Khutbah Jumat Poso: Shiyam Nggayuh Karidlaning Allah

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya, Kita sampun uninga bilih wekdal  punika kita sampun wonten ing sak lebetipun wulan ingkang