JawaKHUTBAH

Islam Agama Damai

Berbagi yuks..

Dhening : M. Mudatsir (PAIF Kota Salatiga)

Ma’asyiral muslimin, jama’ah shalat Jum’at ingkang dipun mulyaaken Allah…
Islam ndawuhaken keadilan lan kedamaian, ndawuhaken kapurih laku sae dateng sesami ugi ngajeni lan ngregani dateng hak-hak lan nyawanipun manungso. Islam nyegah laku kekerasan, tindakan engkang nalisir saking paugeran, laku durjono, paten-pinaten lan ugi nglarang dateng tindakan-tindakan lintunipun engkang saget ngrugeaken dateng manungso. Alloh SWT dawuh : “Lan sliramu kabeh ojo gawe kerusakan ing bumi ing ndalem sak wuse Alloh Alloh gawe apike bumi” (Al-A’raf: 56)
Lan ing dawuhipun Alloh lintunipun , “Saktemenipun Alloh ndawuhaken (sliramu)laku adil dan laku becik, weweh utowo paring maring kerabat lan sanak raket, lan nglarang (sliramu) laku kejem lan nistho, duroko dan memungsuhan. Penjenenganipun Alloh paring piwulang maring sliramu supoyo sliramu podo iling kabeh” (An-Nahl: 90)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *