JawaKHUTBAH

Khutbah Jawa: 5 (Gangsal) Tiyang Engkang Ditangisi Sedanipun

Berbagi yuks..

Wonten ing kitab Fawaidul Mukhtaroh dipun sebataken, wonten 5 (gangsal) tiyang engkang sedanipun ndadosaken kelangan kagem sanesipun, sahinggo menawi tiyang-tiyang kados meniko tilar katah engkang sami sedih soho nggetuni sedonipun. Tiyang  5 (gansal)  meniko tiyang engkang utomo engkang perlu kito conto tumindakipun wonten ing pagesangan punika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *