JawaKHUTBAH

Khutbah Jumat (Jawa): Prastawa Hijrah Minangka Piwucal Hijrah Saking Keawonan Tumuju Kebecikan

Berbagi yuks..

Oleh : Achmad Syaefudin, S.Th.I., M.S.I. (PAIF Magelang)

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ نَوَّرَ قُلُوْبَ أَوْلِيَائِهِ بِأَنْوَارِ الْوِفَاقِ، وَرَفَعَ قَدْرَ أَصْفِيَائِهِ فِيْ الْأَفَاقِ، وَطَيَّبَ أَسْرَارَ الْقَاصِدِيْنَ بِطِيْبِ ثَنَائِهِ فِيْ الدِّيْنِ وَفَاقَ، وَسَقَى أَرْبَابَ مُعَامَلَاتِهِ مِنْ لَذِيْذِ مُنَاجَتِهِ شَرَابًا عَذْبَ الْمَذَاقِ، فَأَقْبَلُوْا لِطَلَبِ مَرَاضِيْهِ عَلَى أَقْدَامِ السَّبَاقِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ السَّبَاقِ، صَلَاةً وَسَلَامًا اِلَى يَوْمِ التَّلَاقِ. أَشْهَدُ أَنْ لَااِلَهَ اِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، شَهَادَةً صَفَا مَوْرِدُهَا وَرَاقَ، نَرْجُوْ بِهَا النَّجَاَةَ مِنْ نَارٍ شَدِيْدَةِ الْاَحْرَاقِ، وَأَنْ يَهُوْنَ بِهَا عَلَيْنَا كُرْبُ السِّيَاقِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَشْرَفَ الْخَلْقِ عَلَى الْاِطْلَاقِ، اَلَّذِيْ أُسْرِيَ بِهِ عَلَى الْبَرَاقِ، حَتَّى جَاوَزَ السَّبْعَ الطِّبَاقِ أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا الْاِخْوَانُ أُوْصِيْكُمْ وَاِيَايَ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ، بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيْهِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً , يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

Para sederek Kaum Muslimin  ingkang Minulya

Wonten ing kalodhangan ingkang sae lan berkah puniko, monggo kito tansah ningkataken raos taqwa kita dhumateng Ngarso Dalem Allah ta’ala kanthi nindakaken sedoyo dhawuhipun lan nebihi sedoyo awisanipun, sahingga Allah badhe maringi kita solusi saking sedoyo permasalahan gesang kita lan dipun paringi rejeki ingkang mboten kanyono-nyono. Kados dhawuhipun Allah ta’ala

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ

Sak puniko kita sampun mlebet tahun enggal Hijriyah 1444. Kita sedaya sami ngawuningani bilih wulan Muharram punika minangka kawitanipun tahun hijriyah, inggih tahun Islam, Wulan Muharram mila mengku sejarah ingkang sanget wigatos tumrap perkembangan dakwah Islam. Jalaran awal kemenangan Islam lan kejayaan Islam punika kapurwakan kanti prastawa jengkar dalem Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam, saking kita Makkah tumuju dateng Madinah ingkang kala semanten tasih dipun wastani kita Yatsrib.

Hijrahipun Rasulullah SAW. lan para shahabatipun nilar negari Makkah mboten jalaran ajrih ngadepi mengsah tiyang-tiyang kafir Quraisy saha ancamanipun, ugi mboten jalaran kalah perang, melarikan diri tinggal glanggang colong playu punika mboten,  nanging jalaran nindakaken dawuhipun Allah Ta’ala. Prastawa hijrah punika mila mbetahaken bebanten lan pangorbanan ingkang ageng tumrap Nabi lan para shahabatipun, mboten sekadar nilar setunggaling papan tumuju dateng panggenan sanes. Bidalipun para sahabat punika kanti kebak ancaman, intimidasi lan terror. Ananging tekat ingkang sampun bulat, manah manteb lan ikhlash, para sahabat nilaraken sanak keluarga ingkang sanget dipun tresnani, arta banda ingkang katah, bale griya lan sedaya hak milik ipun, sedayanipun dipun tilaraken lan kalilakaken jalaran mundi dawuhipun Allah lan Rasulipun.

Tekad ingkang mekaten kerana ugi dipun semangati lan  dipun sugesti dening dawuh Dalem Allah Ta’ala:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي اْلأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Sapa wonge hijrah ing dalane Allah, mangka deweke mesti bakal nemu bumi iki minangka panggonan kang jembar, lan rizki kang akeh, lan sapa wonge metu sangka omahe kerana hijrah tumuju marang karidlane Allah lan utusane tumuli pati sumusul ing deweke, mangka temen-temen ganjarane ing ngarsane Allah. Lan Allah iku Dzat Kang akeh pangapurane lan Dzat Kang akeh kawelasane” (QS.An Nisa : 100).

Lan wusananipun terang lan nyata bilih hijrahipun Rasulullah SAW. punika mengku hikmah lan piwucal ingkang sanget wigatos. Inggih punika mujudaken setunggaling strategi perjuangan lan siasat kangge nggayuh cita-cita perjuangan Islam.

Para sederek Kaum Muslimin  ingkang Minulya

Sak sampunipun hijrah kirang langkung 8 tahun, tetela dados kasunyatan bilih Umat Islam ngraosaken hikmah saking prastawa hijrah punika, kasunyatan pangorbananipun mboten sia-sia, umat Islam saya ngrumbaka, ketingal sanget kemajengan lan perkembangan Islam. Sahingga Umat Islam kepengin sanget ngrebat kita Makkah minangka tanah kelahiran tumrap kaum Muhajirin, saha papan suci tumrap sedaya kaum muslimin. 

Sak estu pepinginanipun Umat Islam dados kasunyatan,  kanti pitulunganipun Allah, kita Makkah ingkang dipun kuaosi tiyang kafir Quraisy, saget karebat dening kanjeng Nabi lan sedaya shahabatipun ingkang wicalanipun mboten kirang saking sedasa ewu tiyang. Tentu tiyang kafir Quraisy miris ngadepi Kanjeng Nabi ingkang kaderekaken wadyia bala umat Islam segelar sepapan. Kanti tanpa pangorbanan lan pertumpahan darah kitha Makkah sampun kasil kabedhah. Abu Sufyan benggolipun tiyang Quraisy teluk lan tundhuk, menyerah dateng ngarsa dalem kanjeng Nabi lan ngikraraken mlebet Islam. Mekaten ugi tiyang-tiyang sanes berbodong-bondong same nelakaken syahadat lumebet Islam.

Prastawa bedhahipun Nagari Makkah punika kados ingkang kagambaraken wonten ing dawuhipun Allah:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

“Nalika wus tumurun pitulunge Allah, lan kamenangan, lan sira nyawang  para manungsa pada mlebu marang agamane Gusti Allah kelawan grombol-grombol. Mula macaha tasbih sira kelawan pujine Pangeranira, lan sejatine Allah iku Dzat Kang akeh anggone nerima taubat”. (QS.An Nashr 1-3).

Para sederek Kaum Muslimin  ingkang Minulya

Prastawa hijrahipun Rasulullah punika kedah kita damel piwucal lan patuladan, semanget hijrah kedah tansah tumanem ing saben saben manahipun tiyang Islam. Dene hijrah punika wonten werni kalih: Sepisan, hijrah qalbiyah, hijrah secara mental. Kaping kalih,  hijrah badaniyah, hijrah secara fisik. Wondene hijrah ingkang kedah kita tindak aken punika hijrah ingkang sepisan, inggih hijrah secara mental tegesipun nilar pendamel lan lelampah  awon tumuju dateng kesahenan. Kados ingkang kadawuhaken ing Al-Qur’an :

وَالرُّجْـزَ فَاهْجُـْر

“Lan ing perkara kang ala, mangka sira ninggalna” (QS. Al-Muddatstsir : 5).

Dawuh ipun Allah kasebat ugi kadawuhaken dening Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam :

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَاْلمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَانَهَى اللهُ عَنْهُ

“Kang aran wong Islam sejati yaiku wong kang lisane lan tangane orang ngganggu wong liya  (tegese,  wong liya aman sangka gangguan penggaweane lan lisane),  dene wong kang hijrah yaiku wongkang ninggalake perkara kang dilarang dening Allah”. (HR. Bukhari, Muslim).

Hijrah secara mental mekaten tentu wajib tumrap sedaya umat Islam sepanjang zaman, kangge hijrah tumuju kesaenan saha nggayuh kemenangan.

Wusananipun mangga kita samiya mawas ing pribadi kita, punapa kita sampun nderek tindak Rasul hijrah menapa dereng? Mugi swasana warsa enggal hijriyah punika sageta nyemangeti dateng kita nindakaken hijrah secara mental, kultural, sosial lan material tumuju dateng kawontenan ingkang langkung sae, nggayuh kemenangan lan kejayaan Islam ing masa depan. Mugi-mugi Allah tansah mitulungi lan ngijabahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *