JawaKHUTBAH

Waspodo Marang Tekane Generasi Kang Ringkih

Berbagi yuks..

Dening : Achmad Syaefudin (PAIF KAb. Magelang)

Allah SWT sampun milih manungsa minongko dados  kholifah ing bumi, keranten manungso minongka makhluk engkang paling sampurno ing antawisipun makhluk-makhluk sanesipun wonten ing alam semesta meniko.. ananging kanti  predikat kholifah kasebat manungso dipun paringi pinten2 amanah supados bumi meniko lumampah  kanti sae sesuai sunnatullah. Ing antawisipun perkawis engkang dipun amanahaken Allah dumateng manungsa nun inggih putra wayah/keturunan engkan kedah dipun gulowentah supados dados generasi engkang  berkualitas. Cekak aos-ipun, kita dipun  perintah Allah supados njagi  kita lan keluargo kita  saking  siksa geni  neraka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *