IedJawaKHUTBAH

Khutbah Idul Adha 1444 H (Ibadah Haji Minongko Wujud Peseduluran Umat Islam)

Berbagi yuks..

Dhening: Akhmad Syalaby/ Zulfah Kirom

Wonten ing enjang engkang kebak berkah meniko, umat islam wonten ing belahan dunya sami ngunjuk’aken raos syukur dateng Allah SWT kanti serempak ngumandangaken  kalimah takbir, tahmid dan tahlil hingga sekawan dinten mbinjang. Dinten meniko nun inggih dinten riyoyo umat umat Islam, Pengetan kemenangan nabi Ibrahim AS ingdalem perjuangan soho pengorbananipun engkan sanget ageng tumrap jiwa lan raga, ananging akhiripun nuwuhaken kemenangan engkang  gemilang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *