JawaKHUTBAH

Sedekah Tandha Bekti Marang Tiyang Sepuh

Berbagi yuks..

Dening : Zulfah Kirom, M.Ag. (PAIF KAb. Purworejo)

Kaum muslimin jamaah Jumuah rahimakumullah,                

Mangga kita tansah ngupayaaken ningkataken taqwa kita dhumateng Allah swt, kanthi nglampahi punapa ingkang sampun Allah dhawuhaken lan nebihi sedaya ingkang sampun dipun awisi. Kejawi punika monggo kita sami ngathah-ngathaken amal shalih, infaq lan sadhaqah. Lajeng dospundi tiyang mukmin ingkang kadhung nilar donya ananging taksih kirang amal sedekahipun? Islam paring solusi lumantar putranipun ingkang purun “mikul dhuwur mendhem jero” dhateng tiyang sepahipun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *