JawaKHUTBAH

Wigatosipun Njagi Manah

Berbagi yuks..

Dhening : Al Mukaromah (PAIF Kab. Batang)

Jama’ah sholat jum’at rohimakumulloh.
Allah SWT wonten salah setunggalipun ayat Alqur’an ngemutaken dateng kita supados njagi ati kita tetep lembut, tetep suci lan resik. Ampun ngantos ati kita dados kotor lan atos. Menawi ati kita atos, mongko biasane engkang medal punika tumindak lan ucapan ingkang mboten sae. Kita dados tiyang ingkang gumedhe lan ngremehake tiyang sanes, rumongso paling bener piyambak, mboten purun nampi pitutur kesaenan saking lintunipun.
Menawi kita penggaleh saestu, bilih awak kita punika sejatine ingkang ngubahaken nggih ati. Engkang dados rajane nggih ati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *