JawaKHUTBAH

Khutbah Jumat Jawa : Hikmah Shalat

Berbagi yuks..

Dhening : Bani Musofa, S.Ag (PAIF Kab. Tegal)

Hadirin engkang dipun rahmati Allah,
Shalat inggih meniko ibadah mahdhoh engkang nggadahi dimensi ilahiyah (hablum minallaah) minongko salah setunggalipun rahmat Allah SWT dumateng manungsa. Mestinipun amalan shalat menika bade wonten dampak positif dumateng setiap pribadi wonten inng kehidupan bermasyarakat utawi engkang kita kenal kanti muamalah / hubungan sesami manungsa (hablum minannaas).
Ing antawisipun hikmah shalat nggambaraken hal meniko nuninggih makna saking salah setunggalipun rukun shalat inggih menika, maos salam lan kesunnahannipun noleh arah tengen lan kiwo minongko dados penutup prosesi shalat. Temtunipun kanti ngelampahi makna salam kasebat wonten ing kehidupan saben dintenipun wonteng ing njawinipun shalat.
Al Hafidz Al imam Abu Laits As Samarqandi njelasken hal kasebat wonten kitab Tanbighul Ghofilin : “lan makna salam noleh arah tengen lan kiwa yakni sira kabeh he sedulur-sedulurku kang beriman bakal dadi wong kang selamet lan aman sangka ke-elek’an lan pengkhiatanku lamun aku metu soko panggonan sholat ( masjid ).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *