JawaKHUTBAH

Lampah Pagesanganipun Manungsa

Berbagi yuks..

Dening : Ahmad Fauzi (PAIF Kab. Kebumen)

Perjalanan gesang manungsa tembe mburine temtu bade tumuju dateng salah setunggalipun panggenan, nun inggih suwargo utawi neraka. Allah nitahaken kalih panggenan kolo wau temtunipun ugi nitahaken calon penghuni engkang bade manggen wonten ing panggenan kolo wau. Kita tamtu ugi maklum sinten-sinten engkang bakal manggen wonten ing sak lebetipun kalih panggenan kolo wau. Keranten Allah sampun paring janji bade manggenaken kuwulanipun engkang iman wonten ing suwargo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *