JawaKHUTBAH

Adil ing dalem  Sikap lan Wicaksono ing dalem Tumindak

Berbagi yuks..

Dening : Azizah Herawati (PAIF Kab. Magelang)

Minongko umat soho penderek’ipun Nabi Muhammad saw, tiyang muslim kedah bersikap moderat, seimbang ing antawisipun ekstrem lan liberal. Menawi wonten tiyang engkang ngaku  moderat, ananging asering tumindak kasar ingdalem  beragama, saget dipun paste’ake bilih meniko sanes ajaran Islam, ananging  perilaku engkang engatasnamakan Islam.

One thought on “Adil ing dalem  Sikap lan Wicaksono ing dalem Tumindak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *