JawaKHUTBAH

Khutbah Jumat Poso: Shiyam Nggayuh Karidlaning Allah

Berbagi yuks..

Para sederek Kaum Muslimin ingkang minulya,

Kita sampun uninga bilih wekdal  punika kita sampun wonten ing sak lebetipun wulan ingkang minulya inggih wulan Ramadhan, Wonten ing wulan punika kita tiyang tiyang ingkang beriman katimbalan dening Allah kangge nindakaken jejibahan ibadah shiyam. Secara manusiawi ibadah shiyam menika mila awrat, nanging Allah anggenipun dawuh sanget wicaksana , kanti nimbali kawulanipun, inggih kita sedaya punika kanti predikat kita, minangka tiyang mukmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *