JawaKHUTBAH

RAMADHAN WULAN BAROKAH

Berbagi yuks..

Dhening : Nur Budi H, S.Ag (PAIF Kab Temanggung)

Jama’ah Jum’ah Rakhimakumullah
Alhamdulillah sakmeniko kita tasih dipun paringi kesempatan dening Allah SWT manggihi wulan Rhamadhan. Minangka tiyang ingkang iman kita kedah nglampahi siyam kados dawuhipun Allah SWT wonten ing QS Al Baqarah ayat 183 :
‘’Hei wong kang iman, diwajibke tumprap sliramu poso koyodene diwajibake tumrap wong-wong sak durungmu supoyo sira taqwa. ‘’
Sak lajengipun minangka tiyang ingkang iman kita kedah remen kanthi rawuhipun wulan Rhamadhan, amargi wulan Rhamadhan wulan ingkang minulyo, lumeber kanthi berkah, rahmah lan maghfirah saking Allah SWT dumateng umat Islam ingkang nindaaken siyam Rhamadhan.
Wulan meniko asring dipun wastani wulan Barokah. Barokah saget dipun artosaken kaluwihan manfaat saking setunggaling perkawis, utawi tambahipun kesaenan lan kebahagiaan saking satunggaling perkawis. Kanthi meniko Rhamadhan dipun sebat wulan barokah amargi wonten wulan meniko wonten pinten-pinten kesaenan, kemanfaatan ingkang saget kita pundhut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *